Inloggen Social Schools

Schoolontwikkeling

In het koersplan beschrijven de scholen waar ze met het onderwijs op koersen. Waar willen we naartoe en welke stappen moeten we zetten om daar te komen? Elke vier jaar wordt er een nieuw koersplan geschreven. De ingezette koers komt voort uit de visie en missie die de school heeft gekoppeld aan de populatie op de school.

In het huidige koersplan hebben we als doelstelling te komen tot een passend aanbod voor onze kinderen. 

Elke expertisegroep levert een bijdrage om deze doelstelling te realiseren.  

Onderstaande ontwikkelingen zijn zichtbaar op onze school en zijn constant in ontwikkeling:

  • Het basis-, verdiepings- en verrijkingsaanbod door de hele school is vastgesteld.

  • Er is een breed cultureel aanbod, denk aan drama, technieklessen, theateraanbod, muziek en bewegingsactiviteiten.

  • Er bewust wordt gecompact en verdiept, meer dan reguliere methoden aanbieden. 

  • Het onderwijsaanbod afgestemd is op de groep.

  • Meer- en hoogbegaafde kinderen tijdig gesignaleerd worden. 

  • Flexgroepen worden ingezet voor groep 1 t/m 8 om peers te ontmoeten en aan vaardigheden en leerdoelen te werken.

  • Het aanleren van de executieve vaardigheden onderdeel zijn van ons reguliere aanbod.

  • Kinderen zijn betrokken bij hun leerproces en mogen op meerdere momenten keuzes maken en actief meedenken. Denk hierbij aan het kiesbord bij de jongere kinderen en instructiebehoeften bij de oudere kinderen.