Inloggen Social Schools

Verjaardagen

Verjaardag van uw kind

Wanneer een kind jarig is, wordt dit gevierd in de groepen op een wijze die past bij de leeftijdsfase van het kind. Elke jarige staat die dag in zijn of haar groep in het middelpunt van de belangstelling en wordt toegezongen, gefeliciteerd en geniet die dag speciale privileges. Het jarige kind trakteert zelf niet. De aard, de grootte en de frequentie van de traktatie vinden wij niet passen binnen ons streven naar een gezonde school. Het is niet zo dat de kinderen nooit getrakteerd worden. Door het jaar heen zijn er meerdere activiteiten, waarop dit wel kan gebeuren. De ouders van de leerlingen van de groepen 1 en 2 mogen op de verjaardag van hun kind tijdens de inloop in de klas aanwezig zijn. 

Wij willen u eraan herinneren dat het maken van foto’s en filmpjes niet wordt toegestaan. 

Uiteraard is een foto van uw eigen kind wel toegestaan. Verder willen wij niet dat uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes in de groep uitgedeeld worden. 

Verjaardag van de leerkracht

Hierover wordt u geïnformeerd door de vertegenwoordiger van de oudervereniging uit de betreffende groep of de klassenouder. De kinderen maken als groep een cadeautje voor de leerkracht. 

Voor de verjaardag wordt geen bijdrage per kind gevraagd. Natuurlijk mogen de kinderen ook nog een tekening of iets dergelijks maken. Het is niet toegestaan dat kinderen grote en/ of dure cadeaus meebrengen.