Inloggen Social Schools

Kindcentrum Petrus' Banden 't Nest

Kinderopvang ‘t Nest biedt pedagogisch verantwoorde en vernieuwende kinderopvang aan in de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas. We reiken 0 tot 13-jarigen elementen aan voor een goede startpositie in de maatschappij. We zijn een stabiele organisatie die tegelijkertijd heel dicht bij de ouders staat. Een organisatie die zich inzet voor een veilige, vertrouwde, kleinschalige en lokale omgeving waarin kinderen alle ruimte krijgen om zich teontwikkelen. We bieden hen een warm nest waar ze zich thuis voelen en vinden elkaar in onze vijf kernwaarden:

- Ieder kind mag er zijn

- Vallen en opstaan

- Samen sterk voor de kinderen

- Werken vanuit hart én hoofd

- Dichtbij en betrokken

Deze kernwaarden houden we altijd in het oog om zo kinderen een veilige omgeving te bieden,waarin ze zichzelf kunnen zijn en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Dit doen we met behulp van professionele pedagogisch medewerkers die bewust kijken naar de eigenheid van een kind en actief te luisteren. We leven ons in en stimuleren kinderen om te vernieuwen om zo hun talenten te ontwikkelen. Ons aanbod binnen kindcentrum St. Petrus Banden

Buitenschoolse opvang (BSO, 4-13 jaar)

De buitenschoolse opvang is geopend vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur. In de BSO is veel aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende,spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en kinderen makenregelmatig uitstapjes. Op vakantie- en/of schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30 tot18.00 uur. In de vakantieperiode worden enkele BSO-locaties samengevoegd. Hierdoor is er meer ruimtevoor een uitje of het samenspelen met andere kinderen. 52 weken per jaar geopend! U kunt kiezen voor alleen opvang in schoolweken, alleen opvang in vakantieweken of opvang inzowel school- als vakantieweken. Wij bieden zowel reguliere als flexibele opvang. Het totale aanbod vindt u op onze website: www.kinderopvanghetnest.nl. Wilt u een rondleiding of vrijblijvend gesprek aanvragen, dan maken wij graag tijd voor u!

Locatie :   KC Petrus Banden 

                 Buitenschoolse opvang             tel.  06 - 46 65 47 22                                                                                                                                                              tel. 06 - 30 38 43 32

                     

                   Email   kcpetrusbanden@kinderopvanghetnest.nl

                   Contactpersoon:  Ingrid Philipsen  (Senior Pedagogisch Medewerker) 

                                                                   tel.  06 - 30982776   

                  Email   Ingrid.Philipsen@kinderopvanghetnest.nl    

  Hoofdkantoor ‘t Nest Tel: 077 366 1955