Inloggen Social Schools

Ouderpanel

Elk schooljaar wordt er 2x een Ouderpanel georganiseerd. Binnen iedere groep wordt een ouder geselecteerd die dan uitgenodigd wordt voor dit ouderpanel. Een ouder kan maar eenmaal zitting nemen in dit ouderpanel. In een open gesprek tussen de directie en deze groep ouders (ca. 16 ouders) kan een grote hoeveelheid aan onderwerpen en vragen aan bod komen. In het verleden zijn onderwerpen als veiligheid op school, ouderhulp, identiteit van de school besproken.

Dit ouderpanel biedt ons de mogelijkheid om op een zeer laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een willekeurig samengestelde groep ouders, en op die manier ook onderwerpen te bespreken die ouders op dat moment bezig houden.

Wij hopen met het Ouderpanel te bereiken, dat de betrokkenheid van ouders bij de school wordt vergroot en de kwaliteit van ons onderwijs mede hierdoor verbetert. Ook is het Ouderpanel een middel om keuzes van de school te verduidelijken en te peilen wat er onder ouders leeft.