Inloggen Social Schools

Inspectierapport

Beste ouders, verzorgers, 
In maart 2016 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Hieronder vindt u het inspectierapport met de bevindingen.