Inloggen Social Schools

Oudervereniging

Samenstelling van de oudervereniging

Leden van de oudervereniging:

Josien den Teuling

Janne van Broekhoven

Simone Mous

Nataschja van Veen

Miriam Niessen

Marijke Coersen

Debby Scheepers

Roel Litjens

Judith van Denderen

Sanne Linders

Birgit Garson

Hinde Lemmen

Miriam Niessen

Veronique Philipsen

Marjolein van Hoof

  

Vanuit school sluiten Jikke Jenniskens en Nathalie Op het Veld-Logister aan bij de vergaderingen van de oudervereniging.

Rol van de oudervereniging

De Petrus’ Bandenschool heeft sinds juni 2000 een oudervereniging, voor die tijd een ouderraad.

De oudervereniging vertegenwoordigt iedere ouder die een kind heeft op de Petrus’ Bandenschool.

De belangrijkste taken van de oudervereniging zijn:

 • De contacten tussen de ouders en de school  bevorderen.

 • De belangen van alle ouders en kinderen behartigen bij de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en andere instanties (b.v . de gemeente).

 • Het bevorderen van de ouderparticipatie.

 • Mede organiseren van de avondvierdaagse.

 • Zeer actief meedenken en meewerken aan de verkeersveiligheid rond en op de school.

 • Budgetbeheer van de oudervereniging.

 • Het mede organiseren van allerlei activiteiten op school .

De oudervereniging organiseert ieder schooljaar verschillende activiteiten om mooie en onvergetelijke herinneringen te maken met en voor jullie kind(eren), zoals:

 • Sinterklaasviering en –uitstapjes
 • Kerst- en Paasontbijt Carnaval Themadagen
 • Kamp groep 8
 • Minikamp groep 7
 • Avond 4-daagse

Om de onkosten voor deze activiteiten te dekken, vragen wij een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Dit bedrag is ook bestemd voor uitstapjes of excursies en het cadeau voor de verjaardagen van de leerkrachten. Voor bepaalde activiteiten, zoals het mini-kamp van groep 7, het kamp van groep 8 en de A4D, vragen wij de ouders van de kinderen uit de deelnemende groepen om een extra vrijwillige bijdrage om de kosten voor deze activiteiten te kunnen betalen.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €22,50 per kind.  Op onze school worden kinderen niet uitgesloten van activiteiten!

De leden van de oudervereniging zijn een aanspreekpunt voor de school en de ouders. Omdat de leden van de oudervereniging alle ouders vertegenwoordigen is het belangrijk te weten wat er onder de ouders leeft. 

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. Graag van tevoren aanmelden.

De vergaderdata staan vermeld in de jaarkalender van de school, die aan alle ouders wordt verstrekt.

Als U vragen heeft, tips of ideeën over de activiteiten van de oudervereniging kunt U contact opnemen via het mailadres: OV@petrusbandenschool.nl

 

Klassenouders

Iedere groep heeft enkele klassenouders. Deze klassenouders helpen onder andere bij het organiseren van de themadagen. Aan het begin van elk schooljaar wordt er in elke groep gevraagd welke ouders deze taak op zich willen nemen. 

Ouder- en leerlingpanel

De school en de oudervereniging organiseren tweejaarlijks bijeenkomsten met een ouderpanel en een leerlingenpanel. Deze bijeenkomsten worden als zeer positief ervaren. 

Het ouderpanel biedt ons de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een willekeurig samengestelde groep ouders. In een open gesprek tussen de directie en een groep van 25-30 ouders kan een veelheid aan onderwerpen en vragen aan bod komen: veiligheid op school, ouderhulp, identiteit e.a. 

Wij hopen met het ouderpanel te bereiken, dat de betrokkenheid van ouders bij de school wordt vergroot en de kwaliteit van ons onderwijs mede hierdoor verbetert. Ook is het ouderpanel een middel om keuzes van de school te verhelderen en te peilen wat er onder ouders leeft. 

Daarnaast is er sprake van een leerlingenpanel. Deze heeft een soortgelijk doel en opzet als het ouderpanel met natuurlijk thema’s die bij de kinderen leven.