Inloggen Social Schools

Ziek melden

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leraar van de betreffende groep op de hoogte te stellen via het ouderportaal. Als u de leraar zelf wilt spreken, dan graag vóór 8.15 uur, want na dit tijdstip zijn alle leraren in hun eigen lokaal om de kinderen op te vangen.

Als uw kind niet afgemeld is, bijvoorbeeld omdat u vergeten bent uw kind af te melden, nemen wij telefonisch contact op. Het mag niet voorkomen dat u denkt dat uw kind op school is en wij denken dat uw kind ziek thuis is.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan uw kind op school te komen ophalen.

We sturen de kinderen niet zonder begeleiding naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen we medische hulp in. Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bereiken, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind.

Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. We hopen dat u dan later uw kind kunt komen ophalen.