Inloggen Social Schools

Leerlingpanel

De mening van onze leerlingen doet er toe!

Op onze school willen we graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Daarom zijn er twee leerling panels opgericht.

Wie zitten er in het leerlingenpanel?

In de leerling panels zitten leerlingen uit de groepen 4 en 5 en 6 t/m 8. Zij organiseren hun eigen vergadering. Er is een voorzitter, notulist en tijdbewaker. Vanuit de directie is de directeur altijd aanwezig. De leerlingen panels komen  2x per jaar bij elkaar.

Kwaliteiten van kinderen uit het leerlingenpanel
  • Staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening.
  • Kunnen goed en serieus luisteren naar een ander.
  • Komen op voor de belangen van anderen en zichzelf.
  • Vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school.
  • Voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school.
  • Zijn creatief en hebben goede ideeën.
Wat doet het leerlingenpanel?

De kinderen uit het leerlingenpanel voorziet de leerkrachten en de directie van de school van advies m.b.t. onderwijskundige en praktische zaken en zaken die te maken hebben met een goed pedagogisch klimaat op onze school. Het leerlingenpanel praat mee over zaken als de aankleding van de speelplaats en de school, omgaan met pestgedrag, speelplaatsregels en het verzorgen van buitenspeelspelletjes. Ook al klinkt het misschien wat saai, de voornaamste activiteit van het leerlingenpanel is vergaderen. Bespreken wat wel en niet goed verloopt. Eigen initiatieven worden besproken, uitgewerkt en voorgelegd aan de directie van de school. De leerlingenpanels vertegenwoordigen de leerlingen in het schoolmanagement. Hierbij proberen wij zo goed mogelijk tegemoet te komen aan datgene dat de leerlingen willen.