Inloggen Social Schools

Interne Vertrouwens Persoon (IVP-er)

Wij zijn de Interne Vertrouwenspersonen van de Petrus' Bandenschool. 

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat de kinderen bij ons terecht kunnen als ze ergens mee zitten, waarover ze niet graag met hun eigen leerkracht, ouders, vrienden of vriendinnen praten.

Wat doen wij?

We luisteren naar hun verhaal waarom ze verdrietig, bang of boos zijn of andere problemen hebben. Dan gaan we samen kijken op welke manier er het beste een oplossing kan komen of zich weer prettig voelen.

Wij kunnen hen vertellen waar ze mogelijk nog beter terecht kunnen.

Ook zijn wij er voor ouders indien er problemen spelen, die voor hen lastig zijn om direct met de betrokkenen te bespreken.

Op de website is meer over ons te vinden en ook in de schoolgids bij de klachtenregeling staat hierover meer beschreven. Op ouderportaal is de boekenkast ook gevuld met informatie omtrent de onderwerp.

Hoe zijn wij voor u en de kinderen te bereiken?

  • Door een briefje met de naam en groep af te geven of op ons bureau te leggen. Wij nemen vervolgens contact op.

  • Via een mailtje naar ons mailadres.

  • Spreek ons even aan.

Juf Inge werkt op maandag, dinsdag en vrijdag

email: i.driessen@spovenray.nl

Juf Nathalie werkt op  maandag, dinsdag en woensdag.

email: n.ophetveld@spovenray.nl