Inloggen Social Schools

Gezinscoach

Beste ouders,
Ik ben Nancy Jansen, 45 jaar en de gezinscoach van Basisschool Petrus Banden. Ik werk vanaf 1999
met gezinnen en kinderen en vanaf 2017 doe ik dat in de gemeente Venray. Gemeente Venray heeft
een team van 10 gezinscoaches, vanuit verschillende organisaties. We komen allemaal op scholen, bij
huisartsen, bij het consultatiebureau en wijkcentra. Overal waar ouders en kinderen wel eens vragen
hebben over opvoeding en ontwikkeling.
Heb je zelf een vraag over het gedrag of de ontwikkeling van je kind of wil je gewoon eens praten
over de opvoeding? Misschien speelt er iets anders waar je even een luisterend oor voor nodig hebt?
We kunnen een afspraak plannen op school, thuis of op ons kantoor om kennis te maken. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Spreek me gerust aan of neem contact op via 06-35111745 of mail via
n.jansen@gezinscoachvenray.nl
Meer informatie over de gezinscoaches en ons aanbod zie je hier www.gezinscoachvenray.nl