Inloggen Social Schools

Schoolgids

In de schoolgids lees je alles wat je moet weten over een school.

Wij hebben ervoor gekozen om de schoolgids te verwerken in deze site. Daarmee houden we onze informatie naar iedereen altijd actueel. Daarmee vervalt de schoolgids als papieren of PDF-document.

Ben je op zoek naar informatie en kun je het niet vinden? Laat het ons weten. We kijken graag mee en passen, daar waar nodig, informatie op deze site aan.

 

Proces advisering

Voor elk kind dat vanuit onze school naar het VO gaat, willen we komen tot een zo passend mogelijk advies. Hieronder leest u hoe dit advies tot stand komt en wie erbij betrokken zijn.

In groep 7 krijgt uw kind aan het einde een pré-advies. Om te komen tot dit advies worden alle facetten naast elkaar gelegd. Denk hierbij aan executieve functies, welbevinden, observaties, methodetoetsen en de IEP. De leerkrachten van groep 7, groep 8, de directeur en de IB-er zijn betrokken bij de totstandkoming van het advies. Dit pré-advies kan in groep 8 nog worden bijgesteld. 

In groep 8 krijgen de kinderen in januari hun voorlopig advies. Ook dan geldt dat alle facetten naast elkaar worden gelegd en worden meegenomen. De leerkrachten van groep 8, de directeur en de IB-er zijn betrokken bij de totstandkoming van het advies. Dit voorlopig advies kan worden heroverwogen indien de uitslag van de IEP doorstroomtoets hoger uitvalt dan het voorlopig advies. Na de heroverweging (indien nodig) is het advies definitief.