Inloggen Social Schools

Communicatie met ouders

Ouderbetrokkenheid is één van de pijlers van ons TOM onderwijs. Sterker nog: De driehoek school-ouders-kind is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van het kind. De betrokkenheid van ouders is bevorderlijk voor het leren en welbevinden van het kind. Korte lijnen tussen school en ouders en een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van het kind is van belang. 

Communicatie over de ontwikkeling van het kind

Als school willen we graag samen met de ouder(s) het kind zo goed mogelijk begeleiden. Dat maakt dat we groot belang hechten aan gesprekken met u als ouder.

De start van het schooljaar

We starten in het begin van het schooljaar met de kennismakingsgesprekken voor alle groepen. Daarin maakt u kennis met de leerkracht(en) van de groep en worden wederzijdse verwachtingen uitgewisseld. Het doel is het kind nog beter te leren kennen, waardoor we nog betere begeleiding kunnen bieden. U kent uw kind immers het best.

In groep 4 mag het kind bij deze gesprekken aansluiten. Vanaf groep 5 sluiten alle kinderen aan bij deze gesprekken. Zij kunnen zelf aangeven wat hun talenten zijn en waar ze extra ondersteuning nodig hebben. 

Tussentijdse gesprekken november

In november zijn er facultatieve gesprekken met de ouders over de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, daar waar zorgen zijn. Dit kan zowel op initiatief van de leerkracht als van de ouder(s). 

Gezien het tempo in de ontwikkeling in de beginfase van groep 3 wordt er in november met alle ouders contact opgenomen om te bespreken hoe de ontwikkeling verloopt. 

In groep 8 worden alle kinderen en ouders uitgenodigd voor een adviesgesprek.

Ontwikkelgesprekken februari

In februari zijn er naar aanleiding van het rapport gesprekken met alle ouders van groep 1 t/m 7. Hierin worden de vorderingen van de kinderen besproken en de ontwikkelpunten. Hier sluiten de kinderen vanaf groep 4 bij aan.

Voor groep 8 vindt dan het adviesgesprek plaats waarin het definitief schooladvies besproken wordt. 

Einde van het schooljaar

Aan het eind van het schooljaar zijn er facultatieve gesprekken daar waar nodig. Dit kan zowel op initiatief van de leerkracht als van de ouder. 

Met de ouders van groep 2 is er voor alle kinderen een gesprek. 

Voor de kinderen van groep 7 is er dan een voorlopig adviesgesprek. 

Heeft u als ouder zorgen of vragen, dan is het altijd mogelijk een gesprek te plannen met de leerkracht. Neem vooral contact op en wacht niet af. Hoe beter de afstemming, des te beter kunnen we uw kind begeleiden. Vaak is de makkelijkste weg een bericht via Social Schools.

Ook de leerkrachten zullen tussentijds contact opnemen als dat nodig is. 

Communicatie over de groep of schoolse zaken

Op verschillende manieren ontvangt u informatie over ons onderwijs, het leerjaar van uw kind en andere schoolse zaken. De meest belangrijke zijn:

  • De informatieavonden aan het begin van het schooljaar groepen 1,2 en 3 informatieavonden over ons onderwijs. Dit betreft zowel het onderwijs op onze school in het algemeen als groepsspecifieke informatie. 

  • De informatieavond voor de groepen 7 en 8 over het voortgezet onderwijs iets verderop in het schooljaar.

  • De algemene groepsinformatie per schooljaar. Deze wordt met u gedeeld via Social Schools.

  • Social schools wordt ook ingezet voor andere groepsberichten, zodat u op de hoogte bent  van hetgeen er in de groep of op school gebeurt. Denk hierbij aan berichten over themadagen en excursies of onderdelen uit het lesprogramma waar we u over willen informeren. 

  • Berichten van school worden gebundeld in de Klepper, de nieuwsbrief van school. Deze wordt via Social Schools met u gedeeld.

  • Verder is er twee keer per jaar een informatieavond/workshop gerelateerd aan de schoolontwikkeling, zoals de executieve vaardigheden of het TOM onderwijs in de praktijk. De onderwerpen wisselen elk schooljaar.

Social Schools is ook het middel om absenties door te geven, verlof aan te vragen en oudergesprekken in te plannen.