Inloggen Social Schools

De opdracht van Petrus' Banden (missie & visie)

Het is de maatschappelijke opdracht van het onderwijs om kinderen te laten leren. Ons streven is dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen op leervlak, maar ook als persoon en als deelnemer van onze maatschappij. Zodat het kind klaar is voor een volgende stap als het onze school verlaat. Wij zijn een TOM school. TOM = Team Onderwijs op Maat. Onze TOM visie, gevormd door zes onderwijspijlers, geeft richting aan ons streven. Het betreft: Motivatie, executieve functies, pedagogisch klimaat, zelfbeeld, relatie en afstemming.

Vanuit deze zes onderliggende onderwijspijlers wordt het onderwijs zo ingericht dat er gebruik wordt gemaakt van de talenten van kinderen en leerkrachten. De kinderen krijgen een passend aanbod in wisselende leergroepen en worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Kinderen worden actief betrokken bij hun leerproces en het onderwijs, kunnen zelfstandig en samenwerken.  

In het rolmenu vind je verdere informatie over de zes onderwijspijlers en de doelen die we hieraan hebben gekoppeld voor het kind, de professional en de omgeving.