Inloggen Social Schools

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is één van de pijlers van ons TOM onderwijs. Sterker nog: De driehoek school-ouders-kind is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van het kind. De betrokkenheid van ouders is bevorderlijk voor het leren en welbevinden van het kind. Korte lijnen tussen school en ouders en een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van het kind is van belang. 

Buiten de driehoek school-ouders-kind is ouderbetrokkenheid in de vorm van ouderhulp nodig om diverse activiteiten mogelijk te maken. Denk hierbij onder andere aan ondersteuning tijdens excursies, themadagen en revue. Wanneer er ouderhulp nodig is, zal dit via Social Schools gevraagd worden. Uiteraard is het meedoen bij ouderhulp op vrijwillige basis. We rekenen er echter op, dat iedereen die daartoe in de gelegenheid is, zijn steentje bijdraagt aan het slagen van alle extra activiteiten die we voor de kinderen organiseren. 

Daarnaast heeft iedere groep enkele klassenouders. Deze klassenouders helpen onder andere bij het organiseren van de themadagen. Aan het begin van elk schooljaar wordt er in elke groep gevraagd welke ouders deze taak op zich willen nemen.

Verder zien we ouderbetrokkenheid terug in de medezeggenschapsraad en de oudervereniging.

  • MR 

  • OV 

  • Ouderpanel