Vaardigheden in ons onderwijs

Het werken aan en met executieve functies is verweven in ons hele onderwijs

Executieve functies zijn processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen . 
Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie in het leren leren.
Leerlingen leren welke strategie ze het beste kunnen hanteren in een bepaalde situatie.
De ontwikkeling van vaardigheden is de basis voor zelfsturing.
De leerling leert activiteiten te plannen en te sturen.


*De executieve functies
 
 • Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
 • Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
 • Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
 • Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.
 • Taakinitiatie : op tijd en efficient aan een taak beginnen.
 • Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
 • Organisatie: informatie en materialen ordenen.
 • Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
 • Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken .
 • Flexibiliteit : flexibel omgaan met veranderingen en tegensla g.
 • Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.
                Klik hier voor een filmpje over executieve functies
 
                 

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351