Kinderopvang 't Nest

Kinderopvang 't Nest

Kinderopvang 't Nest biedt pedagogisch verantwoorde en vernieuwende kinderopvang aan in
de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas. We reiken 0 tot 13-jarigen elementen
aan voor een goede startpositie in de maatschappij. We zijn een stabiele organisatie die
tegelijkertijd heel dicht bij de ouders staat. Een organisatie die zich inzet voor een veilige,
vertrouwde, kleinschalige en lokale omgeving waarin kinderen alle ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen. We bieden hen een warm nest waar ze zich thuis voelen en vinden elkaar in onze
vijf kernwaarden:
- Ieder kind mag er zijn
- Vallen en opstaan
- Samen sterk voor de kinderen
- Werken vanuit hart én hoofd
- Dichtbij en betrokken
Deze kernwaarden houden we altijd in het oog om zo kinderen een veilige omgeving te bieden,
waarin ze zichzelf kunnen zijn en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Dit doen we met
behulp van professionele pedagogisch medewerkers die bewust kijken naar de eigenheid van
een kind en actief te luisteren. We leven ons in en stimuleren kinderen om te vernieuwen om zo
hun talenten te ontwikkelen.

Ons aanbod binnen kindcentrum St. Petrus Banden
Binnen kindcentrum St. Petrus Banden wordt het peuterprogramma en buitenschoolse opvang
aangeboden. Kindcentrum St. Petrus Banden is een VVE-gecertificeerde locatie.
Peuteropvang (2-4 jaar)
De peuteropvang is gedurende schoolweken, geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Kinderen komen
minimaal twee dagdelen en krijgen een gericht aanbod van uitdagende voorschoolse
activiteiten.
Voorschoolse opvang (VSO, 4-13 jaar)
De VSO is dagelijks geopend van 7.30 tot 8.30 uur. Kinderen worden door de pedagogisch
medewerkers naar school gebracht.
Buitenschoolse opvang (BSO, 4-13 jaar)
De buitenschoolse opvang is geopend vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur.
In de BSO is veel aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende,
spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en kinderen maken
regelmatig uitstapjes. Op vakantie- en/of schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30 tot
18.00 uur.
In de vakantieperiode worden enkele BSO-locaties samengevoegd. Hierdoor is er meer ruimte
voor een uitje of het samenspelen met andere kinderen.

52 weken per jaar geopend!
U kunt kiezen voor alleen opvang in schoolweken, alleen opvang in vakantieweken of opvang in
zowel school- als vakantieweken. Wij bieden zowel reguliere als flexibele opvang.
Het totale aanbod vindt u op onze website: www.kinderopvanghetnest.nl.
Wilt u een rondleiding of vrijblijvend gesprek aanvragen, dan maken wij graag tijd voor u!

Locatie                        KC Petrus Banden
Telefoon                    06 - 46 65 47 22 (Peuterspeelzaal)
                                        06 - 30 38 43 32 (Buitenschoolse opvang) 
Email                            kcpetrusbanden@kinderopvanghetnest.nl

Contactpersoon    Ingrid Philipsen  (
Senior Pedagogisch Medewerker)
                                         Tel: 06 30982776

                                                 Ingrid.Philipsen@kinderopvanghetnest.nl
                                       
 Hoofdkantoor 't Nest
 Tel: 077 366 1955

 

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351