De Medezeggenschapsraad

Samenstelling MR 2021-2022

De Medezeggenschapsraad (de MR) helpt mee aan het realiseren van een school waar goed onderwijs gegeven wordt, kinderen graag zijn, personeel met plezier werkt en ouders actief worden betrokken. Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe ouders en werving binnen de leerkrachten, laten we graag weten dat de MR vanaf schooljaar 2020-2021 de volgende samenstelling heeft:

Ouders:

  • Erik van de Leur, vader van Rens (groep 8) en Tara (groep 3), voorzitter

  • Lonneke Strijbos, moeder van Raf (groep 6), Lauren (groep 3), Moos (1-2)

  • Fleur Mulders, moeder van Elin (groep 5) en Boaz (groep 4)

  • Daphne Nejmi-Delsing, moeder van Zakaria (groep 3) en Nora (groep 1-2)

Leerkrachten:

  • Roel Krijger, leerkracht groep 5, secretaris

  • Monique Mous, IB-er

  • Bregje Tijssen, leerkracht groep 5

  • Mandy Manders, leerkracht groep 1-2

De MR praat, denkt en beslist mee over schoolse en bovenschoolse beleidszaken. Denk daarbij  aan schoolplannen, veiligheid, financiën, lestijden en passend onderwijs. Wanneer u onderwerpen bespreekbaar wilt maken, kunt u dit bij een van ons kenbaar maken, of via MR@petrusbandenschool.nl. 


 


 

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351